Konsulentfirmaet Kismet leverer kvalificerede og målrettede tilbud på beskæftigelses- og integrationsområdet til jobcentre, A-kasser, faglige organisationer og private virksomheder. Vi arbejder fx med:

 • Jobformidling via netværk
 • Coaching i forbindelse med jobsøgning
 • CV’er og ansøgninger
 • Individuel vejledning
 • Virksomhedspraktik og løntilskud
 • Tovholderfunktion
 • Rettidighed
 • Afklaring
 • Opfølgning, dokumentation og afrapportering
 • Opkvalificering
 • Ressourceprofiler og arbejdsevnevurdering
 • Visitation